Organisaatio ja strategia sisältö

Kuntastrategia, hallintosääntö ja konserniohje ovat keskeisiä kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja.

Strategia

Haluamme kuntastrategian mukaan Kontiolahdella jatkaa positiivista kasvua, jotta kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät. Terve kuntatalous ja loistavin asenne mahdollistavat asukkaille ja yrityksille parhaan toimintaympäristön

Strategia

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki.

Hallintosääntö 1.10.2022 alkaen

Hallintosääntö 1.7.2023 alkaen (hyväksytty kvalt 29.5.2023 § 19)

Hallintosääntö 4.12.2023 alkaen (hyväksytty kvalt 4.12.2023 § 55)

Konserniohje

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta ja hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.

Konserniohje

Perussopimukset

Maakuntaliitto
Riveria
Lisäksi maaseutupalveluita koskeva yhteistoimintasopimus

Kontiolahden kunnan laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Kontiolahden kunnan laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Kontiolahden kunnan laaja hyvinvointikertomus esittää tiedot kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentilasta vuosilta 2017-2020.

Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön, toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointisuunnitelmamme tehtävänä on täsmentää kuntastrategian sekä toiminnan ja talouden suunnittelun hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia.

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024, kvalt 21.3.2022 § 18 (pdf)

Ota yhteyttä:

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi