Sisältöjulkaisija

angle-left Puhas Oy: Jätehuoltomääräykset uudistuivat – jätteiden lajittelu ja erilliskeräys tehostuvat

Puhas Oy: Jätehuoltomääräykset uudistuivat – jätteiden lajittelu ja erilliskeräys tehostuvat

Uudet, alueelliset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2023 alkaen Puhaksen toimialueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä, Puhas Oy tiedottaa. Keskeisimmät kuntalaisiin vaikuttavat muutokset liittyvät jätteiden lajittelun ja erilliskeräyksen tehostamiseen, mitä ajaa kiristynyt, heinäkuussa 2021 voimaan tullut uusi jätelaki.

Mikä muuttuu?

Biojätteiden keräys laajenee – Puhas luopuu biojätesäkeistä

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluvat muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostoimalla.

Puhas ei jatkossa enää asenna biojätesäkkejä isojen jäteastioiden sisään. Jäteastiat pysyvät puhtaina ilman niitäkin, koska jätehuoltomääräysten mukaan biojätteen kerääjän tulee pakata biojäte erikseen ennen astiaan laittamista. Kuntalaiset voivat halutessaan toki itse asentaa biojätesäkkejä jäteastioihin.

Kuntalaisten tehtävä jatkossa kompostointi-ilmoitus

Vuoden 2023 alusta alkaen biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava. Ilmoitus tehdään Puhas Oy:lle sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta ja vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin lopettamisesta.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on voimassa viisi vuotta. Jos biojätteen kompostointi kiinteistöllä jatkuu, ilmoitus on uusittava, kun sen voimassaolo päättyy. Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus koskee vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja sekä siirtolapuutarhoja.

Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Ilmoitusten avulla seurataan kierrätyksen toteutumista ja varmistetaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Yhteiset jäteastiat eli kimpat

Kompostori voi olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Elintarvike- ja puutarhajätteen kompostori voi olla 2–5:n samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen eli kimppakompostori. Kimppakompostointi sallitaan enintään viiden asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle.

Myös biojätettä voi kerätä yhteisastialla eli biokimpalla, jolloin käyttäjinä voi olla enintään viisi taloutta.

Puhas alkaa kerätä pakkausjätteitä ja poistotekstiiliä

Kunnan on jatkossa järjestettävä pakkausjätteen eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023 alkaen.

Uutena kunnan vastuulle tulee niin sanotun poistotekstiilin keräys. Poistotekstiilit ovat käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan hyödyntää materiaalina. Puhaksen alueella neuvottelut poistotekstiilin keräyksestä ovat kuitenkin vielä kesken.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus ja keräys

Joensuun alueellinen jätelautakunta on päättänyt, että Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetukseen vaiheittain aikavälillä 1.1.2023–30.6.2024.

Tyhjennysvälit

Jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä on uudistettu pakkausjätteiden osalta. Uutena laatuna määräyksiin on lisätty muovipakkausten keräys, jonka tyhjennysväli voi olla pisimmillään kahdeksan viikkoa.

Määräyksiin on tehty muutoksia myös lasi- ja metallipakkausmateriaalien tyhjennysväleihin. Lasi- ja metallipakkauksilla tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa aiemman 24 viikon sijaan.

Uudet jätehuoltomääräykset

Puhas Oy on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, jonka omistaa viisi pohjoiskarjalaista kuntaa: Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi. Puhas tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut osakaskuntiensa puolesta. Yhtiö myös vauhdittaa kierrätystä ja kiertotaloutta. Puhaksella on 19 työntekijää ja alihankintaverkosto, ja sen toiminta-alueella on noin 112 000 asukasta.

www.puhas.fi